Tay cầm PlayStation 3 Dualshock 3 Expand

Tay chơi game Dualshock 3 cho Xperia

New

  • Thay đổi trải nghiệm chơi game trên smartphone
  • Tay chơi game Dualshock 3 zin đi kèm Playstation 3
  • Hỗ trợ kết nối với Xperia cao cấp thông qua Bluetooth
  • Điều khiển được hầu hết các game
  • Bộ đi kèm đã bao gồm ngàm giữ điện thoại, tặng cáp OTG

8 Items

đ 1.500.000

We shipping worldwide... Read more

Delivery in 24h

We have reinsurance program

Our shop is awarded for security

Write a review

Tay chơi game Dualshock 3 cho Xperia

Tay chơi game Dualshock 3 cho Xperia

  • Thay đổi trải nghiệm chơi game trên smartphone
  • Tay chơi game Dualshock 3 zin đi kèm Playstation 3
  • Hỗ trợ kết nối với Xperia cao cấp thông qua Bluetooth
  • Điều khiển được hầu hết các game
  • Bộ đi kèm đã bao gồm ngàm giữ điện thoại, tặng cáp OTG